Jab Otorinolaringologi-HNS I Fakulti Perubatan

 Fakulti Perubatan UKM

Mantan Ketua Jabatan

TAHUN BERKHIDMATNAMA KETUA JABATAN
 1978-1984 DR IMRAN GURBACHAN
 1984-1991 DR HAJI MD HUSAIN HJ SAID
 1992-1994 DR ESA BIN REJAB
 1995-1996 PROF DATO’ DR LOKMAN BIN SAIM
 1997-2007 PROF DATO’ DR ABULLAH SANI BIN MOHAMED
 2008-2011 PROF DR ASMA BINTI ABDULLAH
2012-2016PROF DR MOHD RAZIF MOHAMAD YUNUS
2017-2018PROF DR ASMA BINTI ABDULLAH
2019-KINIPROF DR SALINA BT HUSAIN