Jab Otorinolaringologi-HNS I Fakulti Perubatan

 Fakulti Perubatan UKM

PIAGAM PELANGGAN

Jabatan Otorinolaringologi – Surgeri Kepala Leher (ORL – SKL) beriltizam memberi layanan terbaik terhadap pesakit dan menyediakan perkhidmatan rawatan bermutu tinggi, selamat serta menyeluruh selaras dengan piagam pelanggan hospital iaitu “Kesihatan Anda adalah Keutamaan Kami”.