Jab Otorinolaringologi-HNS I Fakulti Perubatan

 Fakulti Perubatan UKM

Pra Siswazah

AKADEMIK

PRA-SISWAZAH

Pelajar Pra-siswazah Tahun Empat menjalani posting Otorinolaringologi selama 3 minggu. Mereka diberi latihan klinikal dan juga kuliah oleh tenaga pengajar dalam tempoh ini.

Jabatan telah terlibat dengan Peperiksaan Professional Tahun Lima setiap enam bulan dan juga Peperiksaan Semester Pelajar Tahun Empat.

Tahun 4Tahun 5

Ketua Modul
Dr Farah Dayana Zahedi
Ketua Modul
Dr Lum Sai Guan

Koordinator PPD/PPA
Dr Hardip Singh Gendeh

Koordinator PPD/PPA
Dr Hardip Singh Gendeh

Untuk makumat lanjut sila berhubung dengan Pn. Saidah Mohd Hasbi@Mohd Nawi di talian 03-91456068

Rujukan:

Laman Sesawang Sekretariat Pengajian Siswazah Fakulti Perubatan UKM