Jab Otorinolaringologi-HNS I Fakulti Perubatan

 Fakulti Perubatan UKM

Pra Siswazah

AKADEMIK

PRA-SISWAZAH

Pelajar Pra-siswazah Tahun Empat menjalani posting Otorinolaringologi selama 2 minggu. Mereka diberi latihan klinikal dan juga kuliah oleh tenaga pengajar dalam tempoh ini.

Jabatan telah terlibat dengan Peperiksaan Professional Tahun Lima setiap enam bulan dan juga Peperiksaan Semester Pelajar Tahun Empat.

Tahun 4 Tahun 5
Ketua Modul
Dr Lum Sai Guan
Ketua Modul
Dr Hardip Singh Gendeh
Koordinator PPD/PPA
Dr Nadhirah binti Mohd Shakri
Koordinator PPD/PPA
Dr Nadhirah binti Mohd Shakri

Untuk makumat lanjut sila berhubung dengan Pn. Saidah Mohd Hasbi@Mohd Nawi di talian 03-91457395

Rujukan:

https://www.ukm.my/sppfper/bachelor-of-medicine/

Laman Sesawang Sekretariat Pengajian Siswazah Fakulti Perubatan UKM