Jab Otorinolaringologi-HNS I Fakulti Perubatan

 Fakulti Perubatan UKM

FELLOWSHIP

Untuk sebarang info dan permohonan boleh layari ke laman sesawang yang dilampirkan:-

https://www.ukm.my/spsfper/clinical-fellowship/ ATAU klik ‘CLICK HERE’