Pengenalan

Jabatan Pendaftar merupakan satu jabatan yang diwujudkan sejak penubuhan UKM yang bertanggungjawab dalam menguruskan sumber manusia, akademik pelajar, kemudahan am dan keselamatan Universiti. Pada tahun 2011, Jabatan Pendaftar telah menstrukturkan semula bahagian dan unit di bawahnya mengikut fungsi dan tanggungjawab untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dan sistem penyampaian. Kini, Jabatan Pendaftar terbahagi kepada empat (4) bahagian iaitu Pejabat Pendaftar, Bahagian Sumber Manusia, Bahagian Pentadbiran dan Kemudahan dan Bahagian Keselamatan. Jabatan Pendaftar telah diketuai oleh sebelas orang Pendaftar sejak penubuhannya pada tahun 1970.

Senarai Pendaftar-Pendaftar UKM (1970 – Kini) :

NamaTempoh
YBrs. Dr. Hjh Ina Md Yasin1 Ogos 2019 sehingga Kini
Tuan Haji Abd Razak Hussin1 Jun 2016 sehingga 31 Mei 2019
Puan Asmahan Musa11 Jun 2013 sehingga 27 November 2015
Encik Ab. Aziz Othman1 Januari 2007 sehingga 1 Disember 2012
YBhg Datuk Taip Abu9 Jun 2004 sehingga 31 Disember 2006
Encik Basir Elon25 Oktober 1996 sehingga 8 Jun 2004
Encik Baharudin Hj Alang Ishak15 Disember 1982 sehingga 24 September 1996
YBhg Prof Dr. Syed Arabi Idid25 Julai 1978 sehingga 1 Disember 1981
Encik Mohd Ghadzali Ahmad1 April 1974 sehingga 24 Julai 1978
Encik Abdul Rahim Jalal27 Januari 1972 sehingga 24 Januari 1974
YBhg Tan Sri Abdullah Hj Mohd Salleh23 Mei 1970 sehingga 1 Januari 1972