Penyataan Kualiti

Visi |  Jabatan Pendaftar sebagai pemangkin perkhidmatan berkualiti dalam menyokong aspirasi universiti.

Misi | Menyediakan perkhidmatan inklusif, efisien dan dinamik berorientasikan pelanggan.

Objektif |

  1. Merancang dan mengurus modal insan yang kompeten memenuhi keperluan organisasi secara profesional, efisyen dan sistematik.
  2. Memastikan kepuasan pelanggan melalui perkhidmatan dan kemudahan warga berdasarkan peraturan yang berkuatkuasa.
  3. Menguatkuasakan peraturan keselamatan bagi menjamin kesejahteraan kampus.
  4. Memperkasakan tadbir urus universiti berdasarkan kod amalan terbaik bagi mengekalkan profesionalisme dan akauntabiliti.

Moto | “Optimumkan Sumber, Maksimumkan Produktiviti”.