Jabatan Pendaftar

 Optimumkan Sumber, Maksimumkan Produktiviti

Maklumat Terkini Jabatan Pendaftar

4

Aug 22

Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil. 17/2022 Pemakluman Awal Mengenai Penutupan Sementara Bekalan Elektrik Di Kampus UKM Bangi Pada 21 Ogos 2022

Semua Warga(Kampus Bangi)Universiti Kebangsaan Malaysia YBhg. Prof. Ulung/Prof./Tan Sri/Dato' Seri/Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan, PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 17/2022 - PEMAKLUMAN AWAL MENGENAI PENUTUPAN SEMENTARA BEKALAN ELEKTRIK...
Read More

4

Aug 22

Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil. 16/2022-Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia : Kaedah Pelantikan Pegawai Dalam Perkhidmatan Awam dan Urusan-Urusan Lain Berkaitan Pelantikan Versi 1.0 (2022)

Semua WargaUniversiti Kebangsaan Malaysia YBhg. Prof. Ulung/Prof./Tan Sri/Dato' Seri/Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan, PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 16/2022 - PEKELILING PERKHIDMATAN SUMBER MANUSIA :  KAEDAH PELANTIKAN PEGAWAI...
Read More

2

Jul 22

Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil. 14/2022 mengenai COVID-19: Tata Cara Pengurusan dan Pengesanan Kes COVID-10 dan Kontak Rapat Bagi Staf Universiti Kebangsaan Malaysia

Semua wargaUniversiti Kebangsaan Malaysia YBhg. Prof. Ulung/Prof./Tan Sri/Dato' Seri/Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan, PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 14/2022COVID-19 : TATA CARA PENGURUSAN DAN PENGESANAN KES POSITIF...
Read More
1 2 3 57