Pejabat Pendaftar berperanan sebagai pemudah cara urusan governan dalam menyokong aspirasi Universiti selain menguruskan pentadbiran Jabatan Pendaftar. Pada Disember 2019, Unit Perkhidmatan dan Sokongan OKU (UPS-OKU) telah ditubuhkan dan diletakkan di bawah Pejabat Pendaftar dengan penyeliaan penuh oleh Naib Canselor UKM. Secara amnya, UPS-OKU berperanan dalam memenuhi hak dan menjaga keperluan pelajar, kakitangan dan pelawat OKU serta memastikan warga OKU mendapat akses penuh kepada sistem pembelajaran, persekitaran kerja dan kehidupan kampus yang inklusif serta bebas daripada halangan dan diskriminasi.

 

Lokasi:

Pejabat Pendaftar
Aras 5, Bangunan Canselori
Universiti Kebangsaan Malaysia
Tel: +603 8921 5015 / 3671

 

Bahagian Sumber Manusia,
Jabatan Pendaftar,
Aras 1, Bangunan Perpustakaan Lingkungan Ke -2
43600 UKM Bangi.

Tel : +603 8911 8257/8258
Faks : +603 8911 8259
E-mel : tpbsm@ukm.edu.my

 

Bahagian Pentadbiran dan Kemudahan,
Jabatan Pendaftar,
Aras 5, Bangunan Canselori,
43600 UKM Bangi.

Tel : +603 8921 5075

Accordion Content