Unit Perjawatan dan Kenaikan Pangkat

Puan Norashikin Ibrahim

Ketua Penolong Pendaftar Kanan N52
 03-8911 8223   shikin@ukm.edu.my
 • Pelantikan Staf Akademik JUSA C (VK7)
 • Kenaikan Pangkat Staf Akademik JUSA C (VK7)
 • Rayuan Kenaikan Pangkat JUSA C (VK7)
 • Peletakan Jawatan Staf Akademik Pengurusan Tertinggi
 • Pelantikan/ Penamatan Staf Akademik (Pelatih) Gred DU/DUG51(P)
 • Pelantikan Staf Akademik Gred 45 hingga 55
 • Penamatan Staf Akademik Gred 45 hingga 56
 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan Guru Bahasa/Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi
 • Kenaikan pangkat Staf Akademik Gred 56
 • Pengesahan Dalam Perkhidmatan (Akademik)

Encik Aizam Abu Bakar

Ketua Penolong Pendaftar Kanan N52
  03-8911 8172     aizam@ukm.edu.my
 • Pelantikan semula/ Pembaharuan / Penamatan Profesor selepas bersara secara Contract of Service (CoS) atau Contract for Service (CfS)
 • Kenaikan pangkat Staf Akademik Gred 52, Gred 54
 • Pelantikan/ Pembaharuan/ Penamatan Profesor Antarabangsa Tersohor (PAT) dan Profesor Pelawat Antarabangsa Tersohor (PPAT)
 • Rayuan Staf Akademik JUSA C (VK7)
 • Peletakan Jawatan Staf Akademik Pengurusan Tertinggi

Encik Baharuzaini Baharin

Ketua Penolong Pendaftar Kanan N52
 03-8911 8229     baharuzaini@ukm.edu.my
 • Pelantikan/ Penamatan Jawatan Staf bukan akademik Gred A tetap/sementara/kontrak
 • Pelantikan/ Penamatan Jawatan Staf bukan akademik Gred B tetap/sementara/kontrak
 • Pelantikan semula selepas bersara Staf bukan akademik
 • Permohonan pertukaran pelantikan ke agensi luar bukan akademik gred A & B
 • Pengesahan Dalam Perkhidmatan (Bukan Akademik) gred A, B,C,D
 • Kenaikan pangkat secara Laluan Kemajuan Kerjaya staf Pengurusan dan Profesional (Farmasi, Pergigian dan Perubatan)
 • Pembaharuan Perkhidmatan Staf bukan akademik secara sementara gred A & B
 • Pelantikan tetap staf sementara bukan akademik gred A & B;
 • Kenaikan Pangkat Staf Pengurusan dan Profesional secara hakiki
 • Kenaikan Pangkat Staf P&P secara fleksi;
 • Kenaikan Pangkat Secara Khas Untuk Penyandang Dalaman (KUPD)

Puan Nurul Ainny Omar

Ketua Penolong Pendaftar N48 (KUPD)
  03-8911 8226     ainny@ukm.edu.my
 • Anggaran Belanja Mengurus (ABM) dan Bajet Perjawatan
 • Sistem Maklumat Kakitangan (SMK) – Pemantauan setiap bulan;
 • Pertukaran Penempatan Pelaksana dalam SMK
 • Pengesahan Majikan;
 • Pengesahan Permohonan Kerja ke Agensi Luar
 • Data Perjawatan (KPT dan JPA)
 • Pelaporan (Data/Statistik) : MyRA, MyMohes, SETARA, QS University Ranking, Times Higher Education (THE) University Ranking dll.
 • Kenaikan Pangkat Guru Bahasa/Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi DG/DH
 • Laluan Kemajuan Kerjaya staf Akademik (Perubatan, Pergigian dan Farmasi)

Puan Noramiza Kamarudin

Penolong Pendaftar Kanan N44
  03-8911 8228     missza@ukm.edu.my
 • Pelantikan/ Penamatan Jawatan Staf bukan akademik Gred C tetap/sementara/kontrak
 • Pelantikan/ Penamatan Jawatan Staf bukan akademik Gred D tetap/sementara/kontrak
 • Permohonan pertukaran pelantikan ke agensi luar bukan akademik gred C & D
 • Pembaharuan Perkhidmatan Staf bukan akademik secara sementara C&D
 • Pelantikan tetap staf sementara bukan akademik
 • Pelantikan/ Penamatan Jawatan Staf Kontrak Dana F/I/P
 • Pembaharuan Perkhidmatan Staf bukan akademik secara kontrak
 • Pelantikan/ Pembaharuan Pekerja Sambilan Harian (PSH)
 • Lapor diri pelantikan SBU

Cik Nur Maisarah Hashim

Penolong Pendaftar N41
  03-8911 8230     nmaisarahashim@ukm.edu.my
 • Kenaikan pangkat secara laluan kemajuan kerjaya kali pertama (TBK1) bagi pegawai kumpulan pelaksana (gred B, C & D)
 • Kenaikan pangkat secara laluan kemajuan kerjaya kali kedua (TBK2) bagi pegawai kumpulan pelaksana (gred B, C & D)
 • Ujian Saringan Pelantikan (Psikometrik & Kompetensi)
 • Kenaikan pangkat pegawai kumpulan pelaksana (gred B, C & D) secara hakiki

Puan Nurnabihah Haron

Penolong Pegawai Tadbir N29
  03-8911 8252     nurnabihah@ukm.edu.my
 • Anggaran Belanja Mengurus (ABM) dan Bajet Perjawatan
 • Kenaikan pangkat secara laluan kemajuan kerjaya (TBK) staf pelaksana
 • Sistem Maklumat Kakitangan (SMK) – Pemantauan setiap bulan
 • Kemaskini Maklumat Pertukaran Penempatan Pelaksana dalam SMK
 • Pengesahan Majikan
   Surat Pengesahan
  1. eBRP
  1. Pengesahan Permohonan Kerja ke Agensi Luar
 • Data Perjawatan (KPT dan JPA)
 • Pelaporan (Data/Statistik) : MyRA, MyMohes, SETARA, QS University Ranking, Times Higher Education (THE) University Ranking dll.

Encik Mohd Nizam Manap

Penolong Pegawai Tadbir N29
  03-8911 8249     e_jump@ukm.edu.my
 • Pelantikan Staf Akademik JUSA C (VK7) Tetap/Kontrak
 • Kenaikan Pangkat Staf Akademik Gred JUSA C (VK7)
 • Pelantikan Semula Selepas Bersara/Pembaharuan Perkhidmatan Profesor/Felo Utama
 • Rayuan Staf Akademik JUSA C (VK7)
 • Peletakan Jawatan Staf Akademik Pengurusan Tertinggi

Encik Muhd Hakimi Maarop

Pembantu Tadbir (P/O) N28
  03-8911 8247     kimi@ukm.edu.my
 • Pelantikan Staf Akademik Gred 55/56
 • Pelantikan Staf Akademik Gred 51 dan 53
 • Penamatan Staf Akademik Gred 51 dan 53
 • Peletakan Staf Akademik Gred 51 dan 53
 • Pelantikan Staf Akademik Gred 45
 • Penamatan Staf Akademik Gred 45
 • Peletakan jawatan Staf Akademik Gred 45
 • Pelantikan Staf Akademik (Pelatih) Gred DU/DUG/DUF51(P)
 • Penamatan Staf Akademik (Pelatih) Gred DU/DUG/DUF51(P)
 • Peletakan jawatan Staf Akademik (Pelatih) Gred DU/DUG/DUF51(P)

Puan Rima Ab Raman

Pembantu Tadbir (P/O) N26
  03-8911 8248     r_raman@ukm.edu.my
 • Kenaikan Pangkat Staf Akademik Gred 56
 • Kenaikan Pangkat Staf Akademik Gred 52 dan 54
 • Laluan Kemajuan Kerjaya Staf Perubatan Pergigian dan Farmasi (Gred Khas C) VK7 LK

Cik Norhayati Alias

Pembantu Tadbir (P/O) N22 (TBK)
  03-8911 8246     norhayati.alias@ukm.edu.my
 • Pelantikan/Pembaharuan/Penamatan Profesor Kehormat
 • Pelantikan/Pembaharuan/Penamatan Profesor Adjung/ Pakar Dalam Industri
 • Pelantikan/Pembaharuan/Penamatan Bagi Lantikan Bersama/Bersekutu
 • Pelantikan/Pembaharuan/Penamatan Felo DiRaja
 • Pelantikan/Pembaharuan/Penamatan Penyandang Kursi Kurniaan;
 • Pelantikan/Pembaharuan/Penamatan Technologist-In-Residence (TiR)/ Strategist-In-Residence (SiR) Pelantikan/Pembaharuan/Penamatan Profesor Antarabangsa Tersohor (PAT)
 • Pelantikan/Pembaharuan/Penamatan Profesor Pelawat Antarabangsa Tersohor (PPAT)
 • Pelantikan/Pembaharuan/Penamatan Felo Antarabangsa Tersohor (FAT)

Puan Nazariah Marzukhi

Pembantu Tadbir (P/O) N22
  03-8911 8245     nazariah@ukm.edu.my
 • Kenaikan Pangkat Staf P&P dan Pelaksana (Gred A) secara hakiki
 • Kenaikan Pangkat Staf Pelaksana (Gred B) secara hakiki
 • Kenaikan Pangkat Secara Khas Untuk Penyandang Dalaman KUPD Staf P&P
 • Kenaikan Pangkat Staf P&P secara fleksi
 • Kenaikan Pangkat Guru Bahasa/Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi DG/DH

Puan Nurul Syafiza Din

Pembantu Tadbir (P/O) N22
  03-8911 8240     nurulsyafiza@ukm.edu.my
 • Pelantikan Jawatan Staf Pengurusan & Profesional Gred A secara kontrak
 • Pelantikan Jawatan Staf Pengurusan & Profesional Gred A sementara
 • Pelantikan Jawatan Staf Pengurusan & Profesional Gred A tetap
 • Penamatan Jawatan Staf Pengurusan & Profesional Gred A secara kontrak
 • Penamatan Jawatan Staf Pengurusan & Profesional Gred A sementara
 • Penamatan Jawatan Staf Pengurusan & Profesional Gred A tetap
 • Peletakan Jawatan Staf Pengurusan & Profesional Gred A secara kontrak
 • Peletakan Jawatan Staf Pengurusan & Profesional Gred A sementara
 • Peletakan Jawatan Staf Pengurusan & Profesional Gred A tetap
 • Pelantikan Jawatan Staf Pelaksana Gred B secara kontrak;
 • Pelantikan Jawatan Staf Pelaksana Gred B sementara
 • Pelantikan Jawatan Staf Pelaksana Gred B tetap
 • Penamatan Jawatan Staf Pelaksana Gred B secara kontrak
 • Penamatan Jawatan Staf Pelaksana Gred B sementara
 • Penamatan Jawatan Staf Pelaksana Gred B tetap
 • Peletakan Jawatan Staf Pelaksana Gred B secara kontrak
 • Peletakan Jawatan Staf Pelaksana Gred B sementara
 • Peletakan Jawatan Staf Pelaksana Gred B tetap
 • Pelantikan Jawatan Guru Bahasa/Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi
 • Penamatan Jawatan Guru Bahasa/Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi
 • Peletakan Jawatan Guru Bahasa/Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi

Encik Muhammad Hafiz Aizzat Khairuddin

Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03-8911 8240     hafizaizzat@ukm.edu.my
 • Pelantikan / Pembaharuan Semula Staf Akademik Selepas Bersara
 • Pembaharuan Profesor selepas bersara secara Contract of Service (CoS) atau Contract for Service (CfS)
 • Pelantikan Prof. Madya / Pensyarah / Guru Bahasa secara Contract of Service (CoS) atau Contract for Service (CfS) gred 51 dan 53
 • Pembaharuan Prof. Madya / Pensyarah / Guru Bahasa secara Contract of Service (CoS) atau Contract for Service (CfS) gred 51 dan 53
 • Penamatan Prof. Madya / Pensyarah / Guru Bahasa secara Contract of Service (CoS) atau Contract for Service (CfS) gred 51 dan 53

Puan Fatahiyah Zainal

Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03-8911 8255     fatahiyah@ukm.edu.my
 • Pelantikan Jawatan Staf Pelaksana Gred C secara kontrak
 • Pelantikan Jawatan Staf Pelaksana Gred C sementara
 • Pelantikan Jawatan Staf Pelaksana Gred C tetap
 • Penamatan Jawatan Staf Pelaksana Gred C secara kontrak
 • Penamatan Jawatan Staf Pelaksana Gred C sementara
 • Penamatan Jawatan Staf Pelaksana Gred C tetap
 • Peletakan Jawatan Staf Pelaksana Gred C secara kontrak
 • Peletakan Jawatan Staf Pelaksana Gred C sementara
 • Peletakan Jawatan Staf Pelaksana Gred C tetap
 • Pelantikan Jawatan Staf Pelaksana Gred D secara kontrak
 • Pelantikan Jawatan Staf Pelaksana Gred D sementara
 • Pelantikan Jawatan Staf Pelaksana Gred D tetap
 • Penamatan Jawatan Staf Pelaksana Gred D secara kontrak
 • Penamatan Jawatan Staf Pelaksana Gred D sementara
 • Penamatan Jawatan Staf Pelaksana Gred D tetap
 • Peletakan Jawatan Staf Pelaksana Gred D secara kontrak
 • Peletakan Jawatan Staf Pelaksana Gred D sementara
 • Peletakan Jawatan Staf Pelaksana Gred D tetap

Puan Anis Syamimi Mohamad

Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03-8911 8247     anysyamimi@ukm.edu.my
 • Pelantikan jawatan Kakitangan kontrak Penyelidikan KQ
 • Penamatan jawatan Kakitangan kontrak Penyelidikan KQ
 • Pelantikan Pekerja Sambilan Harian (PSH)
 • Pembaharuan Pekerja Sambilan Harian (PSH)
 • Penamatan Pekerja Sambilan Harian (PSH)
 • Pelantikan Jurulatih Pusat Sukan dan Pusat Genius@Pintar Negara
 • Pembaharuan Jurulatih Pusat Sukan dan Pusat Genius@Pintar Negara

Puan Norfadila Aida Razali

Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03-8911 8253     fadila@ukm.edu.my
 • Pengesahan Dalam Perkhidmatan (Akademik)
 • Pengesahan Dalam Perkhidmatan (Bukan Akademik)
 • Kenaikan pangkat secara Laluan Kemajuan Kerjaya staf akademik (Farmasi, Pergigian dan Perubatan)
 • Kenaikan pangkat secara Laluan Kemajuan Kerjaya staf Pengurusan dan Profesional (Farmasi, Pergigian dan Perubatan)

Puan Nur Hatin Iylia Abd Razak

Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03-8911 8246     iyliarazak@ukm.edu.my
 • Pelantikan, Pembaharuan, Penamatan Tamu
 • Pelantikan, Pembaharuan, Penamatan Editor Artikel Jurnal
 • Pelantikan, Pembaharuan, Penamatan Profesor Pelawat/ Felo Pelawat
 • Pelantikan, Pembaharuan, Penamatan Profesor Ikhtisas
 • Permohonan Kelulusan Penerimaan Lantikan Khas Dari Agensi/Institusi Luar Bagi Jawatan Akademik

Puan Megawati Lateng

Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03-8911 4678     megawati@ukm.edu.my
 • Pembaharuan Perkhidmatan Staf P&P Sementara Gred A
 • Pembaharuan Perkhidmatan Staf Pelaksana Sementara Gred B
 • Pembaharuan Perkhidmatan Staf Pelaksana Sementara Gred C
 • Pembaharuan Perkhidmatan Staf Pelaksana Sementara Gred D
 • Pelantikan Sementara ke Tetap P&P Gred A
 • Pelantikan Sementara ke Tetap Pelaksana Gred B
 • Pelantikan Sementara ke Tetap Pelaksana Gred C
 • Pelantikan Sementara ke Tetap Pelaksana Gred D
 • Pelantikan Jawatan SBU
 • Penamatan Jawatan SBU
 • Peletakan Jawatan SBU
 • Kenaikan Pangkat SBU

Puan Norafiqah Mohd Azmal

Pembantu Setiausaha Pejabat N19
  03-8911 8223      norafiqahazmal@ukm.edu.my
 • Menjalankan tugas-tugas kesetiausahaan kepada Ketua Penolong Pendaftar Kanan Unit Perjawatan & Kenaikan Pangkat
 • Permohonan / Pembayaran Pelajar Latihan Industri
 • Peperiksaan Ujian Psikometrik dan Kompetensi Pelantikan
 • Pengesahan Dalam Perkhidmatan (Bukan Akademik) gred A,B,C dan D