Pejabat Timbalan Pendaftar

Tuan Haji Zanudin Mohd Daud

Timbalan Pendaftar Kanan (VU7)
03-8911 8221    tpbsm@ukm.edu.my
 • Mengetuai Bahagian Sumber Manusia
 • Waran Perjawatan
 • Peminjaman Perkhidmatan Staf Dalam dan Luar UKM
 • Profesor Diraja
 • Profesor Ulung Gred Khas Turus III (VK4)
 • Peningkatan Gred Khas Profesor B (VK6) & A (VK5)
 • Pelantikan Pengurusan Tertinggi Universiti (Naib Canselor, Timbalan Naib Canselor, Pendaftar, Bursar, Ketua Pustakawan & Penasihat Undang-undang)
 • Pertukaran Staf
 • Gangguan Seksual
 • Tatatertib Staf
 • Pemberian Tambang Percuma Ke Luar Negara
 • Pekeliling Perkhidmatan/ Surat Pekeliling Perkhidmatan;
 • Proses Semakan Gaji
 • Kenaikan Gaji Tahunan;
 • Semakan Elaun Dalam Perkhidmatan
 • Semakan Elaun Khas Pentadbiran
 • Hadiah Pergerakan Gaji dan Bonus

Puan Nuralyaa Jamalullail

Pegawai Teknologi Maklumat F41
03-8911 8292    nuralyaa@ukm.edu.my
 • Mengkaji, merekabentuk, membangun dan menguji sistem bagi menghasilkan sistem yang memenuhi keperluan dan kehendak semasa universiti
 • Memastikan projek dilaksana mengikut carta perbatuan yang ditetapkan bagi memastikan perancangan tahunan dapat dipenuhi
 • Memberi latihan kepada pengguna bagi memastikan pengguna mempunyai kemahiran dalam penggunaan sistem
 • Melaksana projek penambahbaikan sistem sedia ada di universiti bagi menampung keperluan baharu/berbeza

Cik Nur Alia Sabrina Mohd Azlan

Pegawai Undang-undang L41
 aliasabrina@ukm.edu.my

Cik Fadhilah Hasan

Penolong Pegawai Tadbir N29
03-8911 8259  
 fadhilahhasan@ukm.edu.my
 • Pekeliling Perkhidmatan/Surat Pekeliling Perkhidmatan
 • Pertukaran Penempatan Staf
 • Lawatan Agensi Luar/Fakulti/Institut/Pusat ke BSM
 • Pengurusan Panjar Wang Runcit (PWR)
 • Laporan Tahunan UKM (Portfolio BSM)

Puan Norazlina Munajat

Pegawai Khidmat Pelanggan N22 (TBK)
03-8911 8257    azlina79@ukm.edu.my
 • Kaunter Khidmat Pelanggan BSM
 • Urusan Sistem Pengurusan Tempahan Ruang

Puan Dalila Ishak

Pembantu Setiausaha Pejabat N22 (TBK)
03-8911 8221    dalila@ukm.edu.my
 • Setiausaha Pejabat kepada Timbalan Pengarah
 • Peminjaman Perkhidmatan Staf Dalam dan Luar UKM
 • Profesor Diraja
 • Profesor Ulung Gred Khas Turus III (VK4) Peningkatan Gred Khas Profesor B (VK6) & A (VK5)
 • Pelantikan Pengurusan Tertinggi Universiti (Naib Canselor, Timbalan Naib Canselor, Pendaftar, Bursar, Ketua Pustakawan & Penasihat Undang-undang)
 • Pertukaran Staf dan
 • Pemberian Tambang Percuma Ke Luar Negara

Puan Nurulamilin Muhammad

Pembantu Tadbir (P/O)(N19)
03-8911 8232    amilin@ukm.edu.my
 • Pengurusan Kewangan (UFASt dan Perolehan)
 • Peningkatan Gred Khas Profesor B (VK6) & A (VK5)
 • Pengurusan Inventori

Encik Syamsawal Qamar Zainal

Pembantu Operasi N11
03-8911 8293    syamsawal@ukm.edu.my
 • Sistem Fail dan Rekod UKM
 • Pengurusan Fail (permohonan pinjaman dan pemulangan)
 • Pelupusan Fail
 • Perekodan Fail

Encik Muhammad Faizal Mohd Yusoff

Pembantu Operasi N11
03-8911 8254    mfaizalmy@ukm.edu.my
 • Sistem Fail dan Rekod UKM
 • Pengurusan Stok Pejabat
 • Pengurusan Surat Keluar dan Masuk Pejabat
 • Pemanduan Kenderaan Jabatan Pendaftar