Borang Jabatan Pendaftar

Borang Jabatan Pendaftar

Borang Sistem Pengurusan Kualiti Pengurusan Pengajian dan Perkhidmatan (SPKPPP)

ELAUN

Borang

Borang Akuan Pakar Klinikal

Borang Tanggung Kerja (ETK)

Borang Permohonan Pembiayaan Keahlian Kelab Rekreasi dan Sukan

Senarai Semak

Senarai Semak Tuntutan Bayaran Pakaian Black Tie Bayaran Pakaian Istiadat dan Menghadiri Upacara Rasmi

Senarai Semak Tuntutan Elaun Pakaian Panas

Senarai Semak Tuntutan Elaun Perpindahan Rumah/perpindahan Dalam Perkhidmatan/ Bersara

Senarai Semak Tuntutan Keahlian Badan Profesional/badan Ikhtisas Di Malaysia Menggunakan Peruntukan PTJ

Senarai Semak Tuntutan Keahlian Badan Profesional/badan Ikhtisas Menggunakan Peruntukan Tabung Amanah/Kelab PTJ

PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN

Borang

Permohonan Percantuman Perkhidmatan Lepas

Tawaran Opsyen Untuk Memilih KWSP

Permohonan Rekod Kenyataan Perkhidmatan dan Laporan Nilaian Prestasi (LNP)

KEMUDAHAN CUTI

Borang

Borang Gantian Cuti Rehat Pegawai Lantikan Kontrak

Borang Permohonan Kemudahan Cuti Separuh Gaji dan Cuti Tanpa Gaji

Borang Permohonan Cuti Tanpa Rekod

Borang Permohonan Kemudahan Cuti Isteri Bersalin

Borang Kemudahan Cuti Bersalin

Borang Kemudahan Cuti Kuarantin

Borang Permohonan Bawa Baki Cuti Rehat Selepas Tamat Cuti Belajar/Cuti Sabatikal

Borang Kebenaran Ketua Jabatan Untuk Mengambil Baki GCR Sebagai Cuti Rehat Sebelum Bersara

Borang Kebenaran Ketua Jabatan Untuk Pengumpulan GCR Tahun Persaraan

KEMUDAHAN STAF

Borang

Borang Tuntutan Alat Bantuan Optik

Borang Permohonan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan JPA 1_09 Ubat, Alat, Perkhidmatan, Perubatan & Rawatan

Borang Tuntutan Perubatan Pergigian

Borang Perubatan JPA 2_09 Rawatan Kecemasan di Hospital Klinik Swasta

Borang Perubatan JPA 3_09 Rawatan Di Luar Negeri

Borang Kemudahan Insurans

Borang Permohonan Elaun Kemudahan Telefon Bimbit

Borang Permohonan Pertukaran PTj

Borang Pemilihan Waktu Bekerja Berperingkat (WBB)

Borang Pemilihan Waktu Bekerja Bulan Ramadan

Borang Kebenaran Pulang Awal Satu Jam Bagi Staf Wanita Hamil

PENGURUSAN PERSARAAN

Borang

Borang Permohonan Skim A Berwakil

Senarai Semak

Senarai Semak Percantuman Perkhidmatan Lepas (ATM)

Senarai Semak Percantuman Perkhidmatan Lepas (Awam)