Pusat Strategi UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Fungsi

Fungsi Strategi-UKM adalah untuk:

1. Pelan strategik UKM

 • Menjadi wadah pemikir kepada pembangunan pelan strategik universiti
 • Merancang, mengurus dan melaksana hala tuju universiti
 • Memudah cara dan memantau pelaksanaan pelan strategik
 • Memantau pencapaian pelan strategik
 • Penyediaan laporan prestasi pelan strategik

2. Anugerah dan kecemerlangan UKM

 • Menjadi urusetia kepada anugerah kecemerlangan dalam dan luar UKM
 • Menguruskan majlis anugerah kecemerlangan peringkat UKM
 • Menghasilkan bahan mengenai anugerah kecemerlangan UKM

3. Penarafan Universiti

 • Merancang dan merangka pelan tindakan untuk meningkatkan penarafan universiti
 • Membuat jaringan strategik dengan badan penarafan dan pihak berkepentingan
 • Urusetia kepada Penarafan universiti dalam dan luar Negara
 • Menyelaras dan menganalisis data untuk keperluan penarafan universiti
 • Membuat simulasi data strategik penarafan
 • Menghasilkan bahan mengenai penarafan universiti

4. Pengurusan Data Strategik Universiti

 • Merancang, merangka dan mengurus sistem pengurusan data strategik universiti
 • Menganalisis dan membuat simulasi terhadap data-data strategik universiti

5. Kelestarian

 • Merancang agenda dan langkah-langkah pembudayaan serta memantau tahap pengalaman konsep pembangunan lestari dan kelestarian