Jabatan Surgeri Fakulti Perubatan

 Universiti Kebangsaan Malaysia