Pascasiswazah

PROGRAM YANG DITAWARKAN:

A. Doktor Falsafah

B. Sarjana Sains

C. Sarjana Sastera

Bidang Pengkhususan:

 1. Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial
 2. Pembandaran dan Wilayah
 3. Ekosistem dan Lanskap
 4. Pendidikan untuk Pembangunan Lestari
 5. Governans Alam Sekitar
 6. Governans Sumber Asli
 7. Governans Bahan Berbahaya dan Sisa
 8. Warisan Budaya
 9. Warisan Biologi
 10. Warisan Geologi
 11. Kesihatan Persekitaran
 12. Pengurusan Bencana
 13. Bencana Iklim
 14. Bencana Geologi
 15. Bencana Teknologi

Peraturan Siswazah UKM, klik sini

Buku Garis Panduan Siswazah LESTARI, klik sini

Brosur LESTARI, klik sini

Brosur Pascasiswazah, klik sini

Bagaimana ingin memohon? Klik sini

Untuk melihat senarai bakal penyelia, sila klik sini

Panduan Penyeliaan Siswazah, klik sini

Panduan Penulisan Tesis GAYA UKM, klik sini

Garis Panduan Penulisan Tesis/Disertasi Secara Komlipasi, klik sini

Kalendar Akademik, 2017-2018 & 2018-2019

Borang, klik sini.

Kuliah Sains Kelestarian
Sains Kelestarian (JSXX 6012), klik di sini
Sains Kelestarian Lanjutan (JSXX 6022), klik di sini

Selain itu, sila ke Akademik UKM untuk melihat skim-skim biasiswa lain yang ditawarkan oleh UKM.

Pelajar LESTARI

Senarai terkini Pelajar Doktor Falsafah LESTARI, klik sini
Senarai terkini Pelajar Sarjana LESTARI, klik sini

Maklumat lanjut:

Prof. Dato’ ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar
Pengarah LESTARI
Tel: (+603) 89214144
Email: mazlin@ukm.edu.my

Cik Ku Adriani Ku Ayob
Pegawai Penyelidik
Tel: (+603) 89214163
Email: siswazah_lestari@ukm.edu.my