Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu

 Insan Jauhari Budi Berbakti

Program Persuratan Melayu

PROGRAM PERSURATAN MELAYU

Program Persuratan Melayu menawarkan disiplin kesusasteraan Melayu asas iaitu kesusasteraan Melayu moden dan kesusasteraan Melayu tradisional, program ini juga menerapkan pelbagai ilmu kemahiran yang selari dengan tuntutan pembangunan intelektual, kreativiti dan sahsiah seperti kemahiran pengurusan seminar, kritikan sastera, penyelidikan dan penulisan ilmiah. Ilmu kemahiran ini diampuhkan dengan sokongan ilmu yang bersifat aplikasi yang merangkumi pelbagai genre seperti puisi, prosa dan drama. Pecahan genre ini lebih mengkhusus dalam beberapa wadah lisan dan teks seperti sastera rakyat dan kajian manuskrip. Disiplin kesusasteraan Melayu ini juga merentas geografi dalam konteks kesusasteraan Asia Tenggara dan kesusasteraan dunia; serta antara disiplin seperti undang-undang, sejarah dan agama khususnya Islam. Tempoh pengajian di peringkat prasiswazah adalah 3 tahun. Kursus-kursus di peringkat prasiswazah yang ditawarkan oleh Program Persuratan Melayu adalah seperti di bawah.

Tahun 1

SKMP1043 Pengantar Pengajian Melayu
SKMM1023 Sastera Rakyat
SKMM1063 Pengantar Persuratan Melayu
SKMM1033 Teori dan Kritikan Sastera
SKMM1043 Cerpen Melayu
SKMM1053 Puisi Melayu

Tahun 2

SKMP2024 Pengantar Pengajian Melayu
SKMM2043 Sastera Hikayat
SKMM2083 Penulisan Kreatif
SKMM2093 Novel Melayu
SKMM2053 Kajian Manuskrip Melayu
SKMM2073 Drama Melayu
SKMM2103 Sastera Islam

 Tahun 3

SKMM3013 Sastera Bandingan
SKMM3023 Sastera Popular
SKMM3133 Sastera Asia Tenggara
SKMM3143 Sastera Undang-Undang dan Ketatanegaraan
SKMM3163 Pengurusan Sastera
SKMM3173 Sastera Sejarah
SKMM3186 Latihan Ilmiah
SKMM3006 Latihan Industri