Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu

 Insan Jauhari Budi Berbakti

BITARA MELAYU

Pengerusi

Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu (BITARA MELAYU)

Prof. Madya Dr. Maslida Yusof

Tel.: 603-8921 5290

E-mel: pkbkkm@ukm.edu.my

 

Ketua Program Pengajian Bahasa Melayu

Dr. Sa’adiah Ma’alip

Tel.: 603-8921 3624

E-mel: kpbmelayufssk@ukm.edu.my

 

Ketua Program Persuratan Melayu

 

Dr. Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff

Tel: 603-8921 5749

E-mel: kppersuratanfssk@ukm.edu.my