Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu

 Insan Jauhari Budi Berbakti

HAK CIPTA

Hakcipta © Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan & Kebudayaan Melayu

Semua aspek berkenaan laman web Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan & Kebudayaan Melayu  – rekabentuk, teks, grafik, aplikasi, perisian, kod sumber dan aspek-aspek lain – adalah hakcipta Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan & Kebudayaan Melayu dan sekutunya atau penyedia kandungan dan teknologinya.

Dengan mengakses laman web Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan & Kebudayaan Melayu , anda bersetuju bahawa sebarang muat turun kandungan adalah untuk kegunaan peribadi dan bukan komersil sahaja. Sebarang aspek dari laman ini tidak boleh diterbit semula dalam sebarang bentuk atau cara, sama ada elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman, tanpa kebenaran dari pihak Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan & Kebudayaan Melayu.

Sebarang pertanyaan dan kemusykilan berkenaan hakcipta laman web Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan & Kebudayaan Melayu, sila hubungi webmaster PPBKM.