Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu

 Insan Jauhari Budi Berbakti

Pusat Sumber

MINI LIBRARY

Pusat Sumber BITARA MELAYU dilengkapi dengan pelbagai bahan rujukan untuk kemudahan para pelajar termasuklah tesis sarjana dan doktor falsafah, latihan ilmiah serta buku-buku dalam bidang bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan Melayu. Para pelajar dikehendaki mendaftar untuk menggunakan kemudahan dalam pusat sumber ini. Pusat Sumber BITARA MELAYU dibuka mulai jam 9.00 pagi hingga 5.00 petang pada setiap hari kecuali pada hari Sabtu dan Ahad.