Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu

 Insan Jauhari Budi Berbakti

PROGRAM PRASISWAZAH

Terdapat dua program pengajian yang ditawarkan di peringkat prasiswazah, iaitu:

  • Pengajian Bahasa Melayu
  • Persuratan Melayu