Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu

 Insan Jauhari Budi Berbakti

PENAFIAN

Setiap maklumat yang terkandung di laman web Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan & Kebudayaan Melayu adalah tepat dan terkini. Walau bagaimanapun, maklumat yang didapati di laman ini boleh diubah, disunting atau ditarik semula dari semasa ke semasa dan pihak Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan & Kebudayaan Melayu tidak bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti berkenaan ketepatan maklumat yang dipaparkan. Pihak Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan & Kebudayaan Melayu berhak membuat sebarang perubahan tanpa sebarang notis.

Sesetengan maklumat adalah pautan dari pihak ketiga dan pihak Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan & Kebudayaan Melayu tidak akan bertanggungjawab terhadap ketepatan atau sebarang perkara lain yang berkait dengan pautan-pautan berkenaan. Maklumat untuk dimuat turun adalah dijamin bebas dari sebarang virus. Pihak Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan & Kebudayaan Melayu tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang berlaku akibat jangkitan sebarang virus.