Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu

 Insan Jauhari Budi Berbakti

PROGRAM SISWAZAH

Terdapat tiga program pengajian yang ditawarkan di peringkat siswazah sama ada Sarjana (Kerja Kursus), Sarjana Falsafah atau Doktor Falsafah, iaitu:

  • Kajian Bahasa Melayu
  • Kesusasteraan Melayu
  • Pengurusan Persembahan Seni