Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu

 Insan Jauhari Budi Berbakti

Peta Lokasi

http://www.ukm.my/ppbkkm/publication-research/