Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu

 Insan Jauhari Budi Berbakti

Program Persuratan Melayu

Program Persuratan Melayu menawarkan disiplin kesusasteraan, kebudayaan dan kesenian Melayu. Selain merangka ilmu kemahiran yang selari dengan tuntutan pembangunan intelektual dan sahsiah, program ini berkemampuan melahirkan graduan yang kreatif, inovatif, memiliki daya tahan kemelayuan yang tinggi serta melestarikan nilai tradisi Melayu dengan takat profesionalisme yang tinggi. Tempoh pengajian di peringkat prasiswazah adalah 3 tahun. Kursus-kursus di peringkat prasiswazah yang ditawarkan oleh Program Persuratan Melayu adalah seperti berikut:

 

Tahun 1
SKMK2013 Adat Istiadat Melayu (CITRA)
SKMK1023 Islam dan Kebudayaan Melayu
SKMP1043 Pengantar Pengajian Melayu
SKMB1063 Pengantar Kajian Bahasa Melayu
SKMM1023 Sastera Rakyat
SKMM1033 Teori dan Kritikan Sastera
SKMM1043 Cerpen Melayu
SKMM1053 Puisi Melayu

Tahun 2
SKMP2024 Metodologi Penyelidikan
SKMM2083 Penulisan Kreatif
SKMK2133 Budaya Popular
SKMM2043 Sastera Hikayat
SKMM2093 Novel Melayu
SKMK2123 Pelancongan dan Produk Budaya
SKMM2053 Kajian Manuskrip Melayu
SKMM2103 Sastera Islam

Tahun 3
SKMM3013 Sastera Bandingan
SKMK3033 Estetika dan Produksi Pementasan
SKMK3053 Industri Budaya
SKMM3143 Sastera Undang-undang dan Ketatanegaraan
SKMK3093 Pemuziuman Budaya
SKMM3163 Pengurusan Sastera
SKMM3173 Sastera Sejarah
SKMM3186 Latihan Ilmiah
SKMM3006 Latihan Industri