Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu

 Insan Jauhari Budi Berbakti

Penerbitan

Alam Sekitar dalam Novel

Alam Sekitar dalam Novel

 •  Maharam Mamat, Mawar Safei & Amir Zakiy Hamzah (ed.)
 •  Penerbit UKM
 •  2022
 •   Download

Bangsawan di Sarawak

Bangsawan di Sarawak

 •  Nur Afifah Vanitha Abdullah
 •  Dewan Bahasa dan Pustaka
 •  2019
 •   Download

Nahu Bahasa Melayu Abad ke-17

Nahu Bahasa Melayu Abad ke-17

 •  Karim Harun
 •  Dewan Bahasa dan Pustaka
 •  2017
 •   Download

Etos dan Ekspresi Budaya Melayu

Etos dan Ekspresi Budaya Melayu

 •  Nur Afifah Vanitha Abdullah & Yusmilayati Yunos (ed.)
 •  Penerbit UKM
 •  2018
 •   Download

Akal Budi dan Kebudayaan daripada Perspektif Sains Sosial dan Kemanusiaan

Akal Budi dan Kebudayaan daripada Perspektif Sains Sosial dan Kemanusiaan

 •  Muhd Norizam Jamian, Yusmilayati Yunos & Muammar Ghaddafi Hanafiah (ed.)
 •  Penerbit UKM
 •  2021
 •   Download

Dialek Geografi Melayu Patani Varian Waeng

Dialek Geografi Melayu Patani Varian Waeng

 •  Rahim Aman, Deela Sinur & Shahidi A.H. (ed.)
 •  Penerbit UKM
 •  2021
 •   Download

Kaedah & Teknik Penyelidikan Linguistik Melayu

Kaedah & Teknik Penyelidikan Linguistik Melayu

 •  Maslida Yusof, Karim Harun & Rahim Aman (ed.)
 •  Penerbit UKM
 •  2021
 •   Download

Penulis Profesional Melayu: Kepengarangan dan Kritikan

Penulis Profesional Melayu: Kepengarangan dan Kritikan

 •  Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, Mawar Safei & Kamariah Kamarudin (ed.)
 •  Penerbit UKM
 •  2020
 •   Download

MSS1563 Hikayat Nabi Adam

Apabila Profesional Menulis: Titik Temu Sastera dan Sains (Edisi Kedua)

Apabila Profesional Menulis: Titik Temu Sastera dan Sains (Edisi Kedua)

 •  Mawar Safie & Kamariah Kamarudin (ed.)
 •  Penerbit UKM
 •  2021
 •   -

Kreativiti 3 Genre: Kepengarangan 12 Penulis

Kreativiti 3 Genre: Kepengarangan 12 Penulis

 •  Mawar Safei
 •  Institut Terjemahan & Buku Malaysia (ITBM)
 •  2015
 •   Download

Malaysia-Indonesia: Bahasa Sastera dan Budaya

Malaysia-Indonesia: Bahasa Sastera dan Budaya

 •  Maslida Yusof, Mohammed Azlan Mis, Yusmilayati Yunos & Mohamad Rodzi Abd. Razak (Ed.)
 •  Penerbit UKM
 •  2015
 •   Download

Inilah Karangan Saya

Inilah Karangan Saya


Fosil Dialek Melayu Hulu Pahang

Fosil Dialek Melayu Hulu Pahang

 •  Mohd Tarmizi Hasrah, Rahim Aman, Shahidi A. Hamid
 •  Penerbit UKM
 •  2014
 •   Download

Persuratan Melayu : Tradisional ke Moden

Persuratan Melayu : Tradisional ke Moden

 •  Sahlan Mohd. Saman & Shairul Bahri
 •  Penerbit UKM
 •  2014
 •   Download

Etnosentrisme dalam Syair-Syair Perang Melayu-Belanda

Etnosentrisme dalam Syair-Syair Perang Melayu-Belanda