Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu

 Insan Jauhari Budi Berbakti

PENAFIAN

Setiap maklumat yang terkandung di laman web Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu adalah tepat dan terkini. Walau bagaimanapun, maklumat yang didapati di laman ini boleh diubah, disunting atau ditarik semula dari semasa ke semasa dan pihak Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti berkenaan ketepatan maklumat yang dipaparkan. Pihak Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu berhak membuat sebarang perubahan tanpa sebarang notis.

Sesetengan maklumat adalah pautan dari pihak ketiga dan pihak Universiti Kebangsaan Malaysia tidak akan bertanggungjawab terhadap ketepatan atau sebarang perkara lain yang berkait dengan pautan-pautan berkenaan. Maklumat untuk dimuat turun adalah dijamin bebas dari sebarang virus. Pihak Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang berlaku akibat jangkitan sebarang virus.