Bahasa

Penterjemah Google

[google-translator]

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu

Pensyarah Kanan

Dr. Nur Afifah Vanitha Abdullah

Bidang Kepakaran

 • Teater & Seni Pementasan
 • Theater & Performing Arts

Dr. Kartini Abd Wahab

Bidang Kepakaran

 • Sintaksis Formal
 • Formal Syntax

Dr. Mas Rynna Wati Ahmad

Bidang Kepakaran

 • Falsafah & Pemikiran dalam Teater
 • Philosophy & Thoughts in Theatre Studies

Dr. Mohd. Yuszaidy Mohd. Yusoff

Bidang Kepakaran

 • Sosiobudaya & Pengajian Warisan
 • Social Cultural & Heritage Studies

Dr. Muammar Ghaddafi Hanafiah

Bidang Kepakaran

 • Pemikiran, Falsafah dan Peradaban Melayu-Islam
 • Malay-Islamic Thought, Philosophy and Civilization

Dr. Yusmilayati Yunos

Bidang Kepakaran

 • Etnoperubatan Melayu
 • Malay Ethnomedicine

Dr. Zubir Idris

Bidang Kepakaran

 • Kesusasteraan Melayu Tradisional (Manuskrip & Historiografi Melayu)
 • Traditional Malay Literature (Malay Manuscript & Historiography)

En. Che Abdullah Che Ya

Bidang Kepakaran

 • Novel & Kritikan Sastera
 • Novel & Literary Criticism

En. Mohamad Nazri Ahmad

Bidang Kepakaran

 • Seni Persembahan Melayu
 • Malay Performing Arts

Dr. Sa’adiah Ma’alip

Bidang Kepakaran

 • Sosiolinguistik
 • Sociolinguistics