nisab

Nisab 2019 : RM13,950.00 Kutipan Jan-Ogos 2019 : RM8,614,256.25 Agihan Jan-Ogos 2019 : RM3,782,514.03

50 % daripada jumlah keseluruhan kutipan zakat di UKM akan diagihkan di UKM, manakala baki 50 % kutipan tersebut akan diserahkan kepada Lembaga Zakat Selangor untuk diagihkan mengikut kepada Perjanjian Pelantikan Penolong Amil (IPTA) 2014

Latest News

RM 3.782 JUTA AGIHAN ZAKAT UNIVERSITI KEPADA 4,861 PENERIMA SEHINGGA OGOS 2019

  Universiti telah berjaya mengagihkan dana zakat kepada asnaf warga yang layak berjumlah RM3,782,514.03 sejak Januari sehingga Ogos 2019. DenganRead More

UKM TAWAR 4,139 TEMPAT KEPADA PELAJAR BAHARU UNTUK SESI AKADEMIK 2019-2020

Oleh Asmahanim Amir Foto Pusat Komunikasi Korporat BANGI, 3 September 2019 – Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) menawarkan 4,139 tempat untukRead More

KITA RAKAN YANG BERMANFAAT

  Anda mempunyai, mengenali atau pernah terdengar mengenai rakan UKM anda yg susah? Tiada duit makan? Tiada duit bayar yuran?Read More

FIQH ZAKAT SIRI 2

  JENIS – JENIS ZAKAT   Zakat terbahagi kepada dua jenis iaitu zakat Fitrah dan zakat Harta (Maal).   ZakatRead More