nisab

Nisab 2020 : RM18,510.72 Kutipan 1Jan-30Nov 2020 : RM11,639,906.20 Agihan 1Jan-30Nov 2020 : RM4,865,453.88

50 % daripada jumlah keseluruhan kutipan zakat di UKM akan diagihkan di UKM, manakala baki 50 % kutipan tersebut akan diserahkan kepada Lembaga Zakat Selangor untuk diagihkan mengikut kepada Perjanjian Pelantikan Penolong Amil (IPTA) 2014

Latest News

BANTUAN MUSIBAH ZAKAT UKM 2021

Zakat Universiti mempelawa kepada semua warga UKM yang terlibat dengan bencana banjir yang mengakibatkan kerugian dan kerosakan kediaman atau hartaRead More

PEMAKLUMAN LAPORAN ZAKAT UNIVERSITI BAGI TAHUN 2020 (SEHINGGA NOVEMBER)

1. Kutipan Hasil Kutipan Zakat dari Januari sehingga November 2020 adalah sebanyak RM11,639,906.20 dan merangkumi kutipan Skim Potongan Gaji (SPG),Read More

MAIWP SUMBANG RM7.24 JUTA DANA ZAKAT KEPADA UKM

. UKM menerima sumbangan sebanyak RM7.24 juta daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) bagi bantuan zakat khas di bawahRead More