nisab

Nisab 2020 : RM18,510.72 Kutipan 1Jan-30Jun 2020 : RM6,497,310.59 Agihan 1Jan-31Ogos 2020 : RM3,796,410.81

50 % daripada jumlah keseluruhan kutipan zakat di UKM akan diagihkan di UKM, manakala baki 50 % kutipan tersebut akan diserahkan kepada Lembaga Zakat Selangor untuk diagihkan mengikut kepada Perjanjian Pelantikan Penolong Amil (IPTA) 2014

Latest News

TERKINI : BAHAGIAN ZAKAT, PUSAT ISLAM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

  Penempatan Baharu Bahagian Zakat, Jabatan Bendahari . Merujuk Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti Bil. 91/2020 mengenai penggabungan Bahagian Zakat JabatanRead More

ZAKAT UKM KINI BOLEH DIBAYAR MELALUI MAYBANK QR PAY DI SETIAP FAKULTI

. Bermula 1 September 2020, pembayaran zakat kepada Universiti Kebangsaan Malaysia boleh dibuat melalui kemudahan Maybank QR Pay yang disediakanRead More

LAPORAN PRESTASI ZAKAT UNIVERSITI BAGI SUKU KEDUA (JANUARI-JULAI) TAHUN 2020

. 1. Mesyuarat TAZUKM Bil 1.2020 telah bersetuju untuk menetapkan KPI Bahagian Zakat bagi tahun 2020 ada seperti berikut: .Read More

ANDA LAYAK UNTUK “BANTUAN MUSIBAH ZAKAT UKM 2020”

BANTUAN MUSIBAH ZAKAT UKM 2020 Dimaklumkan bahawa Zakat Universiti mempelawa kepada semua Warga UKM yang terlibat dengan sebarang bentuk bencanaRead More