Department of Electrical, Electronic and Systems Engineering

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Program Educational Objectives (PEO)

PEO1

Jurutera yang mempunyai sahsiah dan etika, serta profesionalisma yang tinggi dan menyumbang kepada Aspirasi Kebangsaan.

Engineer who has character and ethics, as well as high professionalism and contributes to the National Aspirations

 

PEO2

Jurutera yang kompeten dalam amalan bidang masing-masing bersesuaian dengan keperluan semasa dan masa depan.

Engineer who is competent in respective engineering practices that meets current and future needs.

 

PEO3

Jurutera yang mempunyai daya kreatif dan inovatif, ciri keusahawanan dan sifat kepimpinan yang bersifat glokal.

Engineer who has a creative and innovative, entrepreneurial and leadership qualities that are glocal.

Translate ยป