Kajian Pengesanan Graduan

Semua graduan perlu mengisi Kajian Pengesanan Graduan 2020 (KPG) melalui laman web http://graduan.mohe.gov.my bermula pada 7 Disember 2020 hingga 28 Februari 2021

Pertanyaan berkaitan KPG boleh diajukan kepada Urusetia KPG UKM di talian 03-8921 4186 / 4535 / 3173.