LESTARI UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Senarai Nama Alumni LESTARI Mengikut Tahun Kelulusan Senat

2022

 Doktor Falsafah | Doctor of Philosophy Sarjana | Master's Degree
1.Dr. Nurul Ashikin binti Alias1.Nurafiqah binti Muhamad Nazi
2.Dr. Nur Hairunnisa binti Rafaai2.Zureen Norhaizatul binti Che Hassan
3.Dr. Lee Woon Hang3.Maya Liyana binti Hamzah
4. Dr. Radin Zulhazmi bin Radin Abdul Halim
5. Dr. Jamil Tajam

2021

 Doktor Falsafah | Doctor of Philosophy Sarjana | Master's Degree
1.Dr. Nurfarahain Zainal1.Salina binti Nor Azam
2.Dr. Noor Sharizad Rusly2.Muzaffar a/l Yusry
3.Dr. Nor Azilah binti Ahmad3. Che Siti Noor binti
Koh Poh Lee @ Che Mamat
4.Dr. Mohammad Rahmdzey bin Roly
5.Dr. Tasnuba Haque
6.Dr. Nur Fadhilah bt Mazlan
7.Dr. Nor Diana binti Abdul Halim
8.Dr. Azlinawati Abdullah
9.Dr. Noor Zuriati Amani binti Ab Rani
10.Dr. Md. Mahfuzul Islam
11.Dr. Norhafifi bin Haji Ismail
12.Dr. Che Zaliha Shahrum bt. Taib

2020

 Doktor Falsafah | Doctor of Philosophy Sarjana | Master's Degree
1.Dr. Salsela binti Saidin 1.Jeningsih
2.Dr. Ak Mohd Rafiq bin Ak Matusin2.Mohammad Muhyiddin
bin Hassan
3.Dr. Zakaria bin Hashim3.Raja Nur Amirah
binti Raja Abu Bakar
4.Dr. Haris Hafizal binti Abdul Hamid4.Norashikin bt Samsuri
5.Dr. Ronzi Mohd Yusoff5.Mohd Fadhil Haji Abu Yazid
6.Dr. Mashita Abdul Jabar6.Mahirah Taib
7.Dr. Rabieahtul Abu Bakar7.Md. Ishtiaque Haider Ishty
8.Dr. Tariqur Rahman Bhuiyan
9.Dr. Sukati Sakka

2019

 Doktor Falsafah | Doctor of Philosophy Sarjana | Master's Degree
1.Dr. Ahmad Firdhaus Arham1.Mohd Adzran bin Che Mustapha
2.Dr. Amran bin Alias2.Nur Aizat binti Kamarulzaman
3.Dr. Azman bin Abdul Rahman3.Ismail bin Mat Tahir
4.Dr. Hamimah binti Hassan4.Norazam Abu Samah
5.Dr. Hazrat Bilal
6.Dr. Intan Afida binti Mohamad Amin
7.Dr. Khoo Lay See
8.Dr. Minhaz Farid Ahmed
9.Dr. Mohamad Fauzi bin Mohamad Saruman
10.Dr. Mohd Hafiyyan bin Mahmud
11.Dr. Mohd Khairi bin Ismail
12.Dr. Naziatul Aziah binti Mohd Radzi
13.Dr. Pushpawani Ramaloo
14.Dr. Roslina binti Mat Salleh
15.Dr. Saraswathy Kasavan
16.Dr. Siddique Ahmed
17.Dr. Sytty Mazian binti Mazlan
18.Dr. Sharif Shofirun Sharif Ali
19.Dr. Norhazni Mat Sari
20.Dr. Suganthy Kanapathy

2018

 Doktor Falsafah | Doctor of Philosophy Sarjana | Master's Degree
1.Dr. Tan Ching Tiong1.Umi Amira binti Jamaluddin
2.Dr. Rozita binti Hod2.Nurul Syazwani binti Yahaya
3.Dr. Woo Yoke Ling3.Noor Syazwani binti Hassan
4.Dr. Ahmad Zafir bin Abdul Wahab4.Mohammad Izzat bin Rasnan
5.Dr. Rashidah binti Zainal Alam 5.Shagufta Tazin Shathy
6.Dr. Aminuddin bin Mohamed6.Nur Khairlida binti Muhamad Khair
7.Dr. Azliyana binti Azhari7.Syed Zahirrudin bin Syed Zakaria
8.Dr. Muhammad Nazif bin Remli8.Neethu Vijayan
9.Dr. Juliana Mohamed
10.Dr. Cheryl Stephen a/l Jeganathan
11.Dr. Elia Syarafina binti Abdul Shakur
12.Dr. Mohammad Masukujjaman

2017

 Doktor Falsafah | Doctor of Philosophy Sarjana | Master's Degree
1.Dr. Mohammad Zaki bin Ahmad1.Shawon Muhammad Shahriar
2.Dr. Lim Choun Sian2.Mohamad Hanif bin Kamal Roslan
3.Dr. Zainah binti Othman3.Mohamad Mahathir bin Amir Sultan
4.Dr. Devika a/p Krishnan
5.Dr. Abdul Rais bin Abdul Latiff
6.Dr. Jurry Foo @ Jurry binti F. Michael
7.Dr. Azizan bin Ramli
8.Dr. Dana Anak Badang
9.Dr. Innocent A. Jereme

2016

 Doktor Falsafah | Doctor of Philosophy Sarjana | Master's Degree
1.Dr. Rodeano bin Roslee1.W. Syairah Hazwani binti W. Petera.
2.Dr. Md. Azizul Bari2.Ooi Lia
3.Dr. Radin Firdaus bin Radin Badaruddin3.Zuhair Fikri Muhammad Fadzil
4.Dr. Khan Md. Raziuddin Taufique4.Nur Liyana binti Ali
5.Dr. Johan Afendi bin Abdul Latif5.Siti Umira binti Sulaiman
6.Dr. Mohd Nor Rashidi bin Ab. Jalil
7.Dr. Mehe Zebunnesa Rahman
8.Dr. Ahmad Chinade Abdullahi
9.Dr. Mohammed Ebrahim Hussien
10.Dr. Chandramalar a/p Munusami
11.Dr. Md. Sujahangir Kabir Sarkar
12.Dr. Norzalina binti Zainudin
13.Dr. Murnira binti Othman
14.Dr. Mohd Asran bin Amisah
15.Dr. Norashikin binti Mohd Fauzi
16.Dr. Muhammad Yasar
17.Dr. Nurfashareena Muhammad
18.Dr. Siti Dina Ramzan Pahri

2015

 Doktor Falsafah | Doctor of Philosophy Sarjana | Master's Degree
1.Dr. Norhayati Ngadiman1.Hasrizul bin Hashim
2.Dr. Desa bin Saad2.Mohd Fadhil bin Hamdan
3.Dr. Chee Ping Ngang3.Nurul Hidayah Shamsul Ariffin
4.Dr. Md. Golam Morshed4.Norul Hajar Nordin
5.Dr. Normala binti Othman5.Rabiatul Jannah Mohamad
6.Zubaidah Mohd Nasir
7.Hasnol Hady bin Ismail

2014

 Doktor Falsafah | Doctor of Philosophy Sarjana | Master's Degree
1.Dr. Md Anowar Hossain Bhuiyan1.Norazura binti Burham
2.Dr. Zarrintaj Aminrad2.Siti Nashroh binti Shaari.
3.Dr. Mohamad bin Abdul3.Sofia binte Ehsan
4.Dr. Md. Shahin Mia4.Noorfadillah binti Derahim
5.Dr. Okosun Ignatius Odianosen5.Noor Sharizad binti Rusly
6.Dr. A.S.A Ferdous Alam6.Tasnuba Haque
7.Dr. Md. Mahmudul Alam7.Zairin Akma binti Zolkapli
8.Dr. Hairul Nizam bin Yusoff8.Nor Fairuz binti Abu Bakar
9.Dr. Khairul Naim bin Adham
10.Dr. Md. Mamunur Rashid
11.Dr. Suresh Kumar Lachimpadi
12.Dr. Zurina bt Mahadi

2013

 Doktor Falsafah | Doctor of Philosophy Sarjana | Master's Degree
1.Dr. Ahmad Zubir Ibrahim1.Ahmad Rosli Othman
2.Dr. Noraziah binti Abdul Aziz2.Abdul Qayyum bin Zulkifli.
3.Dr. Elmira Shamshiry3.Aswady bin Ahmad
4.Dr. Amer Issa Bani Amer4.Muhammad Ashahadi bin Dzulkafli
5.Dr. Faridatul Akma binti Abdul Latif5.Wan Nur'Ashiqin Wan Mohamad
6.Dr. John Babington Chibunna6.Rasyidah binti Abdul Karim
7.Dr. Khairus Masnan bin Abdul Khalid7.Afifah binti Md Din

2012

 Doktor Falsafah | Doctor of Philosophy Sarjana | Master's Degree
1.Dr. Abul Bashar Bhuiyan1.Muhammad Yasar
2.Dr. Mohammad Imam Hasan Reza2.Azhar bin Abd Aziz
3.Dr. Tan Kok Weng3.Mohd Zamri bin Daud.
4.Dr. Mohd Kher bin Hussein4.Koh Fui Pin
5.Dr. Sumitra Sithamparam5.Siti Khadijah binti Satari
6.Nor Ayuni binti Ahmad Azlan
7.Faridah binti Ahmad Azam
8.Anidah binti Alias
9.Norbaya binti Hashim

2011

 Doktor Falsafah | Doctor of Philosophy Sarjana | Master's Degree
1.Dr. Siti Akhtar Mahayuddin1.Aki @ Zaki bin Aman
2.Dr. Tanot Unjah2.Chan Kin Onn
3.Dr. Goh Choo Ta3.Nurul Hairunnisa bin Raffai
4.Dr. Nor Diana binti Mohd Idris.4.Ishlahuda Hani binti Sahak
5.Dr. Md. Rabiul Islam5.Amal Najihah binti Muhamad Nor
6.Dr. Ferdoushi Ahmed

2010

 Doktor Falsafah | Doctor of Philosophy Sarjana | Master's Degree
1.Dr. Muhammad Rizal bin Razman1.Nurul Fatanah Kamarul Zahari
2.Dr. Roslina binti Kamaruddin2.Md. Abdullah Abraham Hossain
3.Dr. Choon Shay Wei3.Md. Mahmudul Alam
4.Dr. Azimin Samsul Mohd Tazilan
5.Dr. Abdul Mumin Abdulai
6.Dr. Sharina binti Abdul Halim
7.Dr. Md. Ishtiaque Hossain
8.Dr. Haji Mohd Arshad bin Abas
9.Dr. Azam Bahrami Barogh
10.Dr. Walid Ahmed Abdu Ali

2009

 Doktor Falsafah | Doctor of Philosophy Sarjana | Master's Degree
1.Dr. Abul Wuasem Al-Amin. 1.Siti Morni Umor
2.Dr. Selamat bin Aliman

2008

 Doktor Falsafah | Doctor of Philosophy Sarjana | Master's Degree
1.Dr. Nawal Issa Abdallah Ekaour1.Zanisah a/p Man

2007

 Doktor Falsafah | Doctor of Philosophy Sarjana | Master's Degree
1.Dr. Rohayu Che Omar1.Mohammad Yasir bin
Mohammad Said
2.Dr. Habibah binti Ahmad2.Tan Kok Weng
3.Dr. Kamaluddin Haji Talib

2006

 Doktor Falsafah | Doctor of Philosophy Sarjana | Master's Degree
1.Dr. Rahmah Elfithri 1.Zaitul Zahira binti
Ghali @ Ghazali
2.Dr. Md. Elias Hossain2.Victor Wong Lee Wee

2005

 Doktor Falsafah | Doctor of Philosophy Sarjana | Master's Degree
1.Dr. Haliza binti Abdul Rahman1.James Anak Bachat
2.Dr. Rawshan Ara Begum
3.Dr. Abd Manan bin Samad

2004

 Doktor Falsafah | Doctor of Philosophy Sarjana | Master's Degree
1.Dr. Jephte Sompud 1.Syafrina binti Md Daud @ Ismail
2.Dr. Zainab binti Mohamed2.Lim Choun Sian

2003

 Doktor Falsafah | Doctor of Philosophy Sarjana | Master's Degree
1.Dr. Md. Wahid Murad1.Tanot Anak Unjah
2.Rospidah binti Ghazali
3.Ijan Khushaida binti Mohd Jan
4.Gowaria Dafa Alia Abd Elgadir
5.Lai Shiok Enn @ Khatijah
6.Yatimah binti Haji Ali

2002

 Doktor Falsafah | Doctor of Philosophy Sarjana | Master's Degree
1.Dr. Bakri Elsayed Elbushari1.Ahmad Hezri Adnan
2.Dr. Bonaventure Vun leong Wan

2001

 Doktor Falsafah | Doctor of Philosophy Sarjana | Master's Degree
1.Dr. Muhammad Abu Yusuf

2000

 Doktor Falsafah | Doctor of Philosophy Sarjana | Master's Degree
1.Wan Mohd Muhiyuddin
bin Wan Ibrahim

1999

 Doktor Falsafah | Doctor of Philosophy Sarjana | Master's Degree
1.Dana Anak Badang
2.Marilah binti Sarman

1998

 Doktor Falsafah | Doctor of Philosophy Sarjana | Master's Degree
1.Maklarin bin Lakim

 

Data: Cik Ku Adriani binti Ku Ayob | 21.2.2022

Translate »