KOLOKIUM SISWAZAH BITARA MELAYU 2021

Sukacita dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Siswazah, Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia akan menganjurkan Kolokium Siswazah Bitara Melayu 2021 sebagaimana butiran berikut:

Tarikh:            7 Oktober 2021 (Khamis)

Masa:              9.30 Pagi-4.30 Petang

Tempat:          Google Meet: [https://meet.google.com/fwy-bcqf-dix]

Tema:              Kebitaraan Pengajian Melayu daripada Perspektif Bahasa, Sastera dan Budaya