Kolokium Siswazah Bitara Melayu 2023 (KOSIMA 2023)

Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia akan menganjurkan Kolokium Siswazah Bitara Melayu 2023 (KOSIMA 2023). Butiran kolokium tersebut adalah seperti yang berikut:

Tarikh: 1 NOVEMBER 2023 (Rabu)

Masa: 8.30 Pagi – 5.00 Petang

Tempat: Dewan Perdana, FSSK, UKM

Tema: “Kelestarian Bahasa, Sastera dan  Budaya Melayu Pemangkin Jati Diri Watan”

Sehubungan itu, berikut dikongsikan pautan laman web rasmi makluman hebahan KOSIMA 2023 dan diharapkan para pelajar siswazah Prof./Prof. Madya/Dr./Tuan/Puan, dapat menyertai kolokium ini.

LAMAN WEB RASMI KOSIMA 2023:

https://sites.google.com/view/kosima2023/utama

 

#kosima2023 #bitaramelayu #fsskukm