Lawatan Kerjasama Kesarjanaan ke Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Indonesia

Lawatan Kerjasama Kesarjanaan Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu (BITARA Melayu) ke Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Indonesia telah diadakan pada 14 Mac 2023. Dalam lawatan tersebut, Seminar Pembelajaran dan Penelitian Bidang Bahasa, Sastra dan Budaya Melayu Serumpun 2023 bertemakan “Merajut Keindahan Pesona Jati Diri Bangsa Melayu Serumpun Melalui Bahasa, Sastra dan Budaya” turut dianjurkan. Lawatan tersebut menjadi platform perkongsian hasil dapatan penyelidikan para sarjana dari Program Studi Sastra Melayu, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara dan Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Liputan berita:

https://fib.usu.ac.id/index.php/id/berita/357-program-studi-sastra-melayu-adakan-seminar-dan-fgd-dengan-tema-merajut-keindahan-pesona-jati-diri-bangsa-melayu-serumpun-melalui-bahasa-sastra-dan-budaya

https://www.gosumut.com/berita/baca/2023/03/14/merajut-keindahan-pesona-jati-diri-bangsa-melayu-prodi-sastra-melayu-usu-ajak-kembangkan-budaya-dan/

https://drive.google.com/file/d/159KiiIsa8DZ39mr7cnInKFFxnAByGxaZ/view?usp=share_link