Syabas dan tahniah kepada Siti Fatimah Bahrom

Sekalung penghargaan dan ucapan tahniah kepada Siti Fatimah Bahrom pelajar Tahun 3 Program Persuratan Melayu, Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu (BITARA MELAYU), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan atas kemenangan tempat ke-3 Program Pembinaan Bakat Siswa 2023 anjuran Kementerian Pendidikan Tinggi & Dewan Bahasa Pustaka. Semoga kejayaan ini menjadi pemangkin kecemerlangan akan datang. Tahniah!

#UniversitiWatanKita
#bitaramelayu
#persuratanmelayu