PUSAT KAJIAN PEMBANGUNAN, SOSIAL & PERSEKITARAN

 Center for Research in Development, Social and Environment

BERITA TERKINI

ARKIB


Ulasan dalam akhbar tempatan, oleh YBhg. Prof. Dr. Novel Anak Lyndon, Pengerusi SEEDS, FSSK, melalui siaran Bernama bertajuk *Kajian SSPA: Tempoh Kerja Singkat Bantu Wanita Seimbang Kerjaya dan Keluarga*.YBhg. Prof Dr. Novel Lyndon, Pengerusi Pusat Kajian Pembangunan, Sosial dan Persekitaran (SEEDS), mengadakan satu perjumpaan ilmiah bersama-sama sekumpulan pensyarah muda SEEDS.
Slot Pengenalan daripada Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA) & Program Permata Remaja* yang disampaikan oleh YBrs. Dr. Nasrudin Subhi, Ketua Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA), UKM.
Tahniah, YBrs. Dr. Lam Kuok Choy dan ahli kumpulan penyelidik yang menyertai reruai untuk mempamerkan hasil Kajian Geran Translasi UKM. Formulasi Kod Rekabentuk Digital Premis LMNT sebagai Usaha Penjanaan Aset Warisan.

- Video -