PUSAT KAJIAN PEMBANGUNAN, SOSIAL & PERSEKITARAN

 Center for Research in Development, Social and Environment

Technical Staff

Name   : PUAN NORHIZAN BT. MAT TAIS (PENOLONG JURUTERA)

E-mail : norhizan@ukm.edu.my

Tel       : +603 8921 5684


Name   : ENCIK MUHAMAD HAFIZ BIN ISMAIL (PENOLONG JURUTERA)

E-mail : arefeez@ukm.edu.my

Tel       : +603 8921 5224


Name   : ENCIK MOHAMAD NEAM ABDULLAH (PENOLONG JURUTERA)

E-mail : neam.abdullah@ukm.edu.my

Tel       : +603 8921 5378


Name   : PUAN MARIAMKARIMAH BINTI AZIZ (PENOLONG PEGAWAI SAINS)

E-mail : yam@ukm.edu.my

Tel       : +603 8921 3454


Name   : ENCIK SHARIF BIN MOHD. NASIR (PEMBANTU MAKMAL)

E-mail : mamat@ukm.edu.my

Tel       : +603 8921 5230


Name   : ENCIK MOHAMAD HAIDER BIN BUSU (PELUKIS PELAN)

E-mail : haider@ukm.edu.my

Tel       : +603 8921 5242