PUSAT KAJIAN PEMBANGUNAN, SOSIAL & PERSEKITARAN

 Center for Research in Development, Social and Environment

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PROGRAMMENamaDr. Mokhtar Jaafar
Bidang Kepakaran: Kajian Guna Tanah, Geomorfologi, Kajian Kepenggunaan Tanah, Aplikasi GIS
Tel: +603 8921 3608/5673
E-melm_jaafar@ukm.edu.my


NamaProf. Madya Dr. Azlan Abas
Bidang Kepakaran: Petunjuk Ekologi, Likenologi, Perkhidmatan Ekosistem, Ekologi Bandar & Pengurusan Persekitaran
Tel: +603 8921 3677
E-melazlanabas@ukm.edu.my


NamaDr. Cheah Wai Yan
Bidang Kepakaran: Mikroalga, Pengurusan Air Sisa, Teknologi Hijau
Tel: +603 8921 5823
E-mel: cheahwaiyan@ukm.edu.my


NamaDr. Siti Dina Razman Pahri
Bidang Kepakaran: Penilaian Kitaran Hayat, Pengurusan Ekosistem Marin
Tel: +603 8921 5225
E-melsitidina@ukm.edu.my


NamaTs. Dr. Mohammad Lui Juhari
Bidang Kepakaran: Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Tel: +603 8921 5823
E-melmdlui@ukm.edu.my


NamaDr. Fateen Nabilla Rasli
Bidang Kepakaran: Geografi, Sistem Maklumat Geografi (GIS), Remote Sensing, Ruang Hijau, Koridor Hijau, Urbanisasi
Tel: +603 8921 3922
E-melfateenrasli@ukm.edu.my


NamaCik Winnie Kariza Binti Bakri
Bidang Kepakaran: Kualiti Dan Penilaian Alam Sekitar
Tel: +603 8921 5823
E-melwinniekariza@ukm.edu.my