PUSAT KAJIAN PEMBANGUNAN, SOSIAL & PERSEKITARAN

 Center for Research in Development, Social and Environment

ANTROPOLOGI & SOSIOLOGI PROGRAMMENamaYBHG. Prof. Dr. Novel Lyndon
Bidang Kepakaran: Pembangunan Komuniti, Kajian Persempadanan, Kajian Peribumi, Etnik & Identiti dan Sosiologi Perubatan.
Tel: +603 8921 4212
E-melnovel@ukm.edu.my


NamaProf. Madya Dr. Chan Kim Ling @ Geraldine
Bidang Kepakaran: Sosiologi Kompleks & Organisasi Sosial, Sosiologi Keusahawanan, Sosiologi Urustadbir, Analisis Jaringan Sosial dan Modal Sosial.
Tel: +603 8921 3665
E-melgeralckl@ukm.edu.my


NamaDr. Mimi Hanida Abdul Mutalib
Bidang Kepakaran: Antropologi Agama.
Tel: +603 8921 5226
E-melmimi8ab@ukm.edu.my


NamaDR. Azlina Binti Abdullah
Bidang Kepakaran: Sosiologi Organisasi, Pengajian Etnik & Sosiologi Pembangunan.
Tel: +603 89215220
E-melazlina_ab@ukm.edu.my


NamaDr. Mohamad Fauzi Sukimi
Bidang Kepakaran: Sosiologi Pembangunan.
Tel: +603 8921 3663
E-melfauzi@ukm.edu.my


Nama: Dr. Zanisah A/P Man
Bidang Kepakaran: Antropologi Budaya,Epistemologi Pribumi dan Etnografi.
Tel: +603 8921 5318
E-melzanisahman@ukm.edu.my


NamaDr. Nur Hafizah Yusoff
Bidang Kepakaran: Devians, Kawalan Jenayah Sosial, Perubahan Sosial Pembangunan dan Sosiologi Sukan.
Tel: +603 8921 5248
E-melnur_hafizah@ukm.edu.my


Nama: Dr. Velan Kunjuraman
Bidang Kepakaran: Antropologi Persekitaran, Sosiologi Pelancongan dan Pembangunan Komuniti.
Tel: +603 8921 5228
E-mel: velan@ukm.edu.my


Nama: Dr. Abdul Hafiz Ab Rahman
Bidang Kepakaran: Sosiologi Pembangunan, Sosiologi Media dan Budaya.
Tel: +603 8921 3603
E-mel: abdulhafizrahman@ukm.edu.my


Nama: Dr. Sarina Yusoff
Bidang Kepakaran: Sosiologi Bencana.
Tel: +603 8921 5332
E-mel: sarina_yusoff@ukm.edu.my


Nama: Dr. Noviatin Syarifuddin
Bidang Kepakaran: Sosiologi Persekitaran, Sosiologi Pertanian, Sosiologi Keselamatan & Pembangunan Komuniti Luar Bandar.
Tel: +603 8921 5676
E-mel: noviatin@ukm.edu.my