PUSAT KAJIAN PEMBANGUNAN, SOSIAL & PERSEKITARAN

 Center for Research in Development, Social and Environment

Library PKPSP

PKPSP mempunyai pusat sumber yang menempatkan buku-buku rujukan berkaitan bidang Geografi, Sains Pembangunan, Antropologi & Sosiologi serta Program Persekitaran, sebagai alternatif sumber rujukan pelajar selain daripada perpustakaan Tun Sri Lanang. Disini juga menempatkan tesis-tesis Pelajar Sarjana Muda, Master dan PhD. Pelajar juga boleh menggunakan ruang bacaan yang disediakan di Pusat Sumber ini untuk mencari bahan dan mengulangkaji pelajaran.


   

Waktu Operasi Pusat Sumber:

  • Isnin – Jumaat
  • 8.30 pagi hingga 4.30 petang