PUSAT KAJIAN PEMBANGUNAN, SOSIAL & PERSEKITARAN

 Center for Research in Development, Social and Environment

PKPSP LAB

Pusat Kajian ini juga terdapat makmal yang digunakan oleh kakitangan atau pelajar untuk tugasan, penyelidikan, kajian serta pembelajaran, ada diantara bilik yang kerap digunakan oleh pelajar dan pensyarah dalam pembelajaran mereka terutama subjek-subjek yang melibatkan penggunaan makmal serta pembentangan kerja khusus.

Waktu operasi:

  • Isnin – Jumaat
  • 8.00 pagi – 5.00 petang