PUSAT KAJIAN PEMBANGUNAN, SOSIAL & PERSEKITARAN

 Center for Research in Development, Social and Environment

GEOGRAPHY PROGRAMME
Nama: YBhg. Prof. Dr. Mohd. Fuad Mat Jali (Profesor Kehormat)
Bidang Kepakaran: Geografi Manusia, Kajian Politik/Geografi Pilihan raya, Perancangan Bandar
Tel: +603 8921 5686
E-mel: fuad@ukm.edu.my


Nama: YBhg. Prof. Datoโ€™ Gs. Ts. Dr. Mohd Ekhwan Hj. Toriman
Bidang Kepakaran: Hidrologi Persekitaran, Pemodelan Sungai, Aplikasi Sistem Maklumat Geografi (GIS)
Tel: +603 8921 3648
E-mel: ikhwan@ukm.edu.my


Nama: Prof. Dr. Kadaruddin Aiyub
Bidang Kepakaran: Geografi Fizikal, Pengurusan Alam Sekitar
Tel: +603 8921 3920
E-mel: kada@ukm.edu.my


Nama: Prof. Madya Dr. Zaini Sakawi
Bidang Kepakaran: Pengurusan Alam Sekitar, Geografi Fizikal, Pengurusan Sisa Buangan (Pengukuran Bau dan Analisis)
Tel: +603 8921 3623
E-mel: zaini@ukm.edu.my


Nama: Prof. Madya Dr. Rosniza Aznie Che Rose
Bidang Kepakaran: Geografi Manusia, Kajian Kependudukan, Perancangan Bandar dan Wilayah, Pembangunan Pelancongan
Tel: +603 8921 3629
E-mel: aznie@ukm.edu.my


Nama: Dr. Azahan Awang
Bidang Kepakaran: Pengurusan Persekitaran, Ekosistem bandar & Kualiti Hidup
Tel: +603 8921 4184
E-mel:azahan@ukm.edu.my


Nama: Dr. Mokhtar Jaafar
Bidang Kepakaran: Kajian Guna Tanah, Geomorfologi, Kajian Kepenggunaan Tanah, Aplikasi GIS
Tel: +603 8921 3608/5673
E-mel: m_jaafar@ukm.edu.my


Nama: Dr. Rosmiza Mohd. Zainol
Bidang Kepakaran: Geografi Pertanian
Tel: +603 8921 5221
E-mel: miza@ukm.edu.my


Nama: Dr. Lam Kuok Choy
Bidang Kepakaran: Geomorfologi, Kajian Fenologi Tumbuhan, Aplikasi Penderiaan jauh
Tel: +603 8921 4884
E-mel: lam@ukm.edu.my


Nama: Dr. Junaidi Awang Besar
Bidang Kepakaran: Geografi Manusia, Geopolitik, Geografi Pilihan Raya dan Polisi Awam
Tel: +603 8921 4672
E-mel: jab@ukm.edu.my


Nama: Dr. Frankie Marcus Ata
Bidang Kepakaran: Sedimentasi, Hidrogeomorfologi dan Hidrologi Lembangan.
Tel: +603 8921 3608
E-mel: frankie@ukm.edu.my


NamaDr. Dona Raihana Binti Don Ramli
Bidang Kepakaran: Geografi dan Alam Sekitar
Tel: +603 8921 5245
E-meldonaraihana@ukm.edu.my


Nama: En. Mohd. Azlan Abdullah @ Alit Merang
Bidang Kepakaran: Pengurusan Alam Sekitar, Geografi Ekonomi dan Pembangunan, Geografi Perkhidmatan
Tel: +603 8921 5974
E-mel: alit@ukm.edu.my


Translate »