PUSAT KAJIAN PEMBANGUNAN, SOSIAL & PERSEKITARAN

 Center for Research in Development, Social and Environment

DEVELOPMENTAL SCIENCE PROGRAMME
NamaProf. Ts. Dr. Kadir Arifin
Bidang Kepakaran: Pengurusan Keselamatan Pekerjaan, Pengurusan Persekitaran, Sistem Pengurusan Bersepadu
Tel: +603 8921 4181
E-melkadir@ukm.edu.my


NamaProf. Madya Dr. Jalaluddin Abdul Malek
Bidang Kepakaran: Perancangan bandar dan desa, Bandar Pintar dan Perancangan bandar pintar, Pembangunan Desa Pintar, Perancangan e-komuniti, Penilaian kesan pembangunan
Tel: +603 8921 5616
E-meljbam@ukm.edu.my


NamaProf. Madya Dr. Mohd. Yusof Hussain
Bidang Kepakaran: Perancangan Bandar & Wilayah, Pembangunan Perindustrian, Kajian Impak
Tel: +603 8921 3024
E-melhmyusoff@ukm.edu.my


NamaProf. Madya Dr. Azima Abd. Manaf
Bidang Kepakaran: Pembangunan Hartanah
Tel: +603 8921 3502
E-melazima@ukm.edu.my


NamaProf. Madya Dr. Suraiya Ishak
Bidang Kepakaran: Tingkah laku Oganisasi, Etika Perniagaan
Tel: +603 8921 5244
E-melsuraiya@ukm.edu.my


NamaProf. Madya Dr. Suhana Saad
Bidang Kepakaran: Sosiologi Politik
Tel: +603 8921 3917
E-melsuhanasaad@ukm.edu.my


NamaProf. Madya Dr. Zaimah Ramli
Bidang Kepakaran: Ekonomi Keluarga dan Pengurusan, Pembangunan Ekonomi Tempatan
Tel: +603 8921 3123
E-melzaimahr@ukm.edu.my


NamaDr. Azmi Aziz
Bidang Kepakaran: Agama and Masyarakat, Falsafah dan Teori Sosial
Tel: +603 8921 5469
E-melabaz@ukm.edu.my


Nama: Dr. Sarmila Md. Sum
Bidang Kepakaran: Tanggungjawab Sosial Korporat, Pembangunan Komuniti, Keusahawanan
Tel: +603 8921 3128
E-mel: sarmila.mdsum@ukm.edu.my


Nama: Dr. Noordeyana Tambi
Bidang Kepakaran: Pembangunan Komuniti , Pembangunan Pelancongan & Perancangan Bandar dan Wilayah
Tel: +603 8921 5686
E-meldeyana@ukm.edu.my


Nama: Sr. Dr. Fatin Umaira Binti Muhamad Azian
Bidang Kepakaran: Pengurusan Harta Tanah, Pengurusan Fasiliti, Perumahan Sosial (Kejiranan Kediaman dan Mobiliti)
Tel: +603 8921 5678
E-melfatin.umaira@ukm.edu.my


Nama: Dr. Zurinah Binti Tahir
Bidang Kepakaran: Perancangan & Pembangunan, Sistem Maklumat Geografi, Pembangunan Tanah, Bandar Pintar dan Komuniti Berpagar
Tel: +603 8921 5675
E-melzurinahtahir@ukm.edu.my


Translate »