PUSAT KAJIAN PEMBANGUNAN, SOSIAL & PERSEKITARAN

 Center for Research in Development, Social and Environment

Tahniah Kepada Penyelidik Pusat SEEDS Siri 1.

Tahniah Penyelidik penyelidik

Senarai Penerbitan Berimpak Tinggi di Pusat SEEDS Bagi Siri 1 (2021-2022)