Pusat Jaminan Kualiti (Kualiti-UKM)

 Kualiti Pemacu Inovasi

Online Module

1. Pengenalan Jaminan Kualiti untuk Pendidikan Tinggi oleh Pengarah Kualiti-UKM

 

2. Semakan Program Pengajian UKM oleh Timbalan Pengarah Perancangan & Peningkatan Kualiti, Kualiti-UKM

 

3. Akreditasi & Audit Pengekalan Program Pengajian oleh Timbalan Pengarah Audit & Penandaarasan, Kualiti-UKM

 

4. Pengoperasian Sistem Pengurusan Kualiti Pengurusan Pengajian Prasiswazah dan Siswazah oleh Pengurus Kualiti-UKM