Hands-on Intermediate Statistical Analysis Workshop

Adalah dimaklumkan Institut Perubatan Molekul UKM (UMBI) akan menganjurkan ‘HANDS-ON INTERMEDIATE STATISTICAL ANALYSIS WORKSHOP’.

Maklumat bengkel di atas adalah seperti berikut:

TARIKH : 5-7 FEBRUARI 2018 (ISNIN-RABU)
MASA : 8.00 PAGI – 5.00 PETANG
TEMPAT : MAKMAL BIOINFOMATIK, ARAS 3, BANGUNAN UMBI, PPUKM.

Sila layari laman web https://www.ukm.my/umbi/stats untuk maklumat lanjut.

Atau sila lengkapkan google form berikut pada tab Registration di pautan https://www.ukm.my/umbi/stats/ untuk pendaftaran.

Muat turun: Brosur Bengkel