Key Result Areas (KRA) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

UKM telah mengenalpasti enam (6) Bidang Keberhasilan Utama (Key Result Areas – KRA) yang menjadi dasar kepada hala tuju strategik pada masa hadapan:

  1. Graduan Beraspirasi Kebangsaan, Kompeten, Berdaya Saing dan Inovatif
  2. Penyelidikan dan Inovasi yang Berimpak Tinggi
  3. Perkongsian Pintar dan Keterlibatan Strategik
  4. Sumber Manusia dan Institusi Cemerlang
  5. Penjanaan Kekayaan Secara Optimum dan Strategik
  6. Prasarana dan Persekitaran Ilmu yang Kondusif

Untuk maklumat lanjut, sila klik sini.