Program Bengkel Semakan Kurikulum Program Siswazah UMBI

Program Bengkel Semakan Kurikulum Program Siswazah Institut Biologi Molekul Perubatan UKM (UMBI) pada 16 Julai 2021. Ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua yang telah membantu menjayakan program ini. Ucapan penghargaan terutamanya kepada para Penasihat Luar Program seperti berikut :

1. Profesor Dr. Zunita Zakaria (Universiti Putra Malaysia)
2. Profesor Dr. Iekhsan Othman (Monash University Malaysia),
3. Dr. Roslan Harun (KPJ Ampang Puteri Specialist Hospital)
4. Puan Yusnita Yakob (Institut Penyelidikan Perubatan)
5. Puan Lai Soo Wah (Next Gene Scientific Sdn. Bhd)

Terima kasih kepada semua yang terlibat.