Selamat Menyambut Hari Kemerdekaan

Tiangnya astakona astaka lama,
Diatip cantik menjadi tanda,
Malaysia Prihatin terus bergema,
Merdeka jiwa merdeka minda.
Merdeka, merdeka, merdeka !

Selamat Menyambut Hari Kemerdekaan .