SOP Keselamatan & Kesihatan Tempat Kerja Bagi Pencegahan Penularan Wabak Covid-19 di UMBI

Selaras dengan arahan dan garis panduan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP), Majlis Keselamatan Negara (MKN), Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) dan lain-lain yang amat menitik berat mengenai aspek keselamatan dan kesihatan kakitangan, maka garis panduan ini dihasilkan bagi memastikan perkhidmatan di UMBI dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. Bagi menterjemahkan prosedur operasi standard (SOP) yang dikeluarkan oleh kementerian/ jabatan /agensi di atas, maka garis panduan inidihasilkan bersesuaian dengan keperluan setiap bahagian di UMBI.
Lampiran : SOP KAWALAN PENULARAN COVID DI UMBI-05.08.2021