Tahniah Prof. Datuk Dr. A Rahman A Jamal, Felo Penyelidik Utama Institut Biologi Molekul Perubatan UKM (UMBI)

Tahniah Prof. Datuk Dr. A Rahman A Jamal, Felo Penyelidik Utama Institut Biologi Molekul Perubatan UKM (UMBI) selaku Ketua Projek atas kejayaan menerima Geran Penyelidikan Dana Penyelidikan Strategik MOSTI berjumlah RM 3,227,200.00 dengan tajuk penyelidikan “Discovery of New COVID-19 Variants Via A Large Scale Genome Surveillance Program: A Pilot of 3000 Genomes .”
Tahniah juga kepada semua ahli penyelidik iaitu Prof. Dato’ Dr. Mohd Zaki Salleh (UiTM) Prof. Dr. Sazaly Abu Bakar (UM) Prof. Dr. Jamal I-Ching Sam (UM) Prof. Dr. David Perera (UNIMAS) Dr. Azfa Johari (MGI) Dr. Ravindran Thayan (IMR)